23845
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-23845,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

KLUB RATHLOU

KLUB RATHLOU

Rathlouskolen tilbyder efter SFO i 3. klasse Klub Rathlou til 4. og 5. årgang

 

Vi vil som skole gerne bakke op om, at vores elever har muligheden for at være sammen efter skole – i en tryg og motiverende ramme.

FORMÅL

Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan deltage i gode og sjove oplevelser. Klubben skal stille trygge rammer for udfoldelse til rådighed, og skabe mulighederne for venskaber, fællesskaber og gode minder og erfaringer, som børnene kan tage med sig videre i livet.

 

Klubben skal give børnene en ramme, hvor de kan bidrage til det forpligtende fællesskab og hvor de kan opleve deres værdi og vigtighed for fællesskabet og samhørighed med andre børn. 

 

Gennem klubbens aktiviteter vil børnene øve at give og tage ansvar og øve de kompetencer, som demokrati og medborgerskab bygger på. Børnene ser værdien i at tage ansvar for sig selv, for andre, og for konkrete arrangementer. Børnene motiveres og opbygger selvværd og selvtillid, når de oplever anerkendelse for deres indsats.

Det er i den trygge ramme, vi tør tage nye udfordringer og det er i legens frie ramme, vi lærer nye sider af os selv og hinanden – modet til at turde og evnen til at kunne.

 

Klubben skal give børnene mulighed for
● at have et sted at mødes i en tryg ramme og i et ansvarligt frirum
● at have et sted, der tilbyder attraktive oplevelser, hvor børnene oplever selv at tage ansvar og initiativ i fællesskabet
● at møde lyttende og nærværende voksne, der støtter dem i relationer og refleksioner
● at møde lokalområdets muligheder som foreninger, frivillige, bibliotek mm. så fritidslivet efter Klub 4
mødes positivt og styrket

HVAD SKAL VI LAVE…?

Dagen i klubben aftales med den/de voksne, der er til stede.

 

● Hvis man vil lege ude i området laver man en aftale om, hvor man er.
● Nogle dage laver vi små ture ud i nærområdet: spejderhytten, skoven, Spektrum mm.
● 1 gang om ugen har vi madkundskab
● 1 gang om ugen har vi idræt
● Der vil være spil og kreative aktiviteter
● Vi skal have temaer og aktiviteter som
– Street Art, Parkour, karate
– Yoga, massage og Just Dance

HVOR…?

Klubben har til huse i de to lokaler øverst i det vi kalder nr. 79 samt 4. årgangs klasselokaler, skolegården ved
boldbanen samt bålpladsen.
Ud over klublokalerne vil vi benytte skolens faglokaler som gymnastiksal, billedkunst, madkundskab, musik og
sløjd. I yderpositioner vil personalet samarbejde med den øvrige SFO og deres børn.

MADPAKKER

Madpakker og frugt anbefales at medbringes til eftermiddagen og kan lægges i køleskabet ved klubben. Der er ofte også lidt fælles snack som knækbrød, tørret frugt eller andet i løbet af dagen.

KLUBAFTEN

Ud over den daglige åbningstid i klubben vil der blive tilbudt klubaftener med forskellige temaer som børnene vælger sammen med de voksne. Vi holder aftenåbent cirka 1 gang om måneden. Tidspunktet kan variere alt efter indhold, men oftest mellem 17.00 – 19.30. Klubaften handler om at være sammen på tværs af årgangen om noget hyggeligt. Vi laver mad sammen, hører musik og er i aula/gymnastiksal med forskelligt indhold.

ÅBNINGSTIDER

Klubben starter sammen med SFO mandag den 31. juli 2023.
Klubben er et tilbud, der starter når skoleskemaet slutter og frem til kl. 17.00 mandag til torsdag og fredag til
16.30.

 

Efter endt skoledag møder man op i klubbens lokaler – helt øverst. Her ligger indkrydsningssedler, hvor man
krydser sig ind og krydser sig ud, når man går hjem. Der er altid kontakt til en voksen inden man går hjem
Grundet vores lokalefaciliteter stopper 5. årgang i klubben den 31. marts 2023. Den 1. april skal skolen tage
imod 40 nye børn til Mini Rathlou og dermed lave klub for 3. årgang.

 

Det vil sige, at fra april til sommerferien er Klub Rathlou for 3. og 4. årgang, som så kan fortsætte sammen året
efter.

 

På sigt håber vi skolens lokaler samt personaleressourcer kan tilpasses et fuldt klubtilbud hele skoleåret.

TILMELDING OG BETALING

Tilmelding sker via forældreintras opslag eller kontakt til skolens kontor.

 

Klubben koster 985 kr. pr måned – dette inkluderer ture ud af huset samt klubaftener med spisning.
Betalingen opkræves månedsvis som I kender det fra SFO.

 

Da vi i planlægning og ansættelse af personale er afhængig af at kunne regne med ressourcen i
forældrebetalingen er tilmelding bindende for 2 perioder
● august til og med december = 5 x 985 kr.
● januar til og med marts = 3 x 985 kr.

 

Vi kan dog tilbyde søskenderabat
● hvis man har 2 børn på 4. og 5. årgang
● hvis barnet i Klub Rathlou er familiens 3. barn tilmeldt SFO/Klub.

 

Har I spørgsmål eller andet, er I velkommen til at skrive på intra eller ringe.

PERSONALE

De faste voksne i klubben er pædagogerne Betina Jørgensen, Claus Muf og pædagogmedhjælper, Thorbjørn Sørud Kyllebæk. De har stor erfaring med klubben og efterhånden også skolens kultur.

 

De vil I samarbejde planlægge klubbens aktiviteter og når vi kender antal tilmeldte, vil I modtage en mere detaljeret plan for ugens program samt klubaftener.

 

Ud over Betina, Claus og Thorbjørn vil børnene på skift møde det faste personale i SFO – særligt ved større aktiviteter eller ture ud af huset.

 

Vi håber selvfølgelig på stor opbakning til Klub Rathlou og vil løbende justere, så antallet af børn passer sammen med personale og aktivitetsniveau.

Venlig hilsen

Betina Jørgensen

Pædagog

Thorbjørn Kyllebæk

Pædagogmedhjælper

Claus Muf

Pædagog

Dorte Halberg

Skoleleder