22233
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22233,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

SFO

RATHLOUSKOLENS SFO

I SFO arbejder vi pædagogisk ud fra nøgleordene anerkendelse og dialog. Aktiviteter planlægges ud fra børnenes udviklingstrin og interesser.

Vi møder børnene, der hvor de er, og vægter den ligeværdige kommunikation, de gode relationer samt et respektfuldt samvær, hvor vi tager hensyn til det enkelte barn og gruppen. Dette både i mødet barn/voksen og barn/barn. Vores mål er altid at være den bedste skole, hvor tryghed, glæde og omsorg er omdrejningspunktet for fællesskabet. Lige så vigtigt er det, at vi fremmer barnets personlige, faglige og kreative udvikling.

KORTERE SKOLEDAGE GIVER TID TIL FORDYBELSE

Skolebestyrelsen har valgt at de yngste klasser skal have kortere skoledage, hvilket giver større muligheder for at styrke børnenes sociale relationer både i og på tværs af klasserne.

Det giver plads til, at børnene kan udvikle deres lege og relationer. Leg og læring går hånd i hånd. Vi mener, at det styrker børnenes evner til at være kreative og innovative, når der gives rum til, at de selvstændigt kan organisere deres leg.

Legen ser vi som et sted, hvor børn kan igangsætte deres ideer og have tid til at fordybe sig i deres egne meningsfyldte aktiviteter. Herigennem er det målet, at barnet udvikler og styrker selvværd, selvstændighed, kreativitet, livsduelighed og social ansvarlighed.

Pædagogerne præsenterer børnene for muligheder og inspirerer til lege og aktiviteter inden for børnenes nærmeste udviklingszone.

STÆRKE FÆLLESSKABER OG TRIVSEL FOR ALLE BØRN

Vi ønsker at udvikle stærke og positive børnefællesskaber, hvor alle er med. Fællesskaber, som bygger på tolerance, respekt og omsorg både for børn og voksne.

Konkret arbejder vi med “Fri for Mobberi”, som er udviklet af Mary Fonden og Red Barnet, og som består af en kuffert med værktøjer til børn, forældre, pædagoger og lærere. Med materialet i hånden har vi gode konkrete redskaber til at arbejde med at styrke trivslen og børnefællesskaberne og dermed også forebygge mobning. Børnene lærer bl.a. at vise omsorg for hinanden, at sige stop og få mod til at forsvare kammerater, der har svært ved at forsvare sig selv.

Alle vores pædagoger er uddannet instruktører i ”Fri for Mobberi”.

MINI RATHLOU

1. april hvert år åbner vi dørene for børn, der skal starte i børnehaveklasse til august.

”Mini Rathlou” er et tilbud til kommende skolebørn, hvor vi vil skabe en mere harmonisk overgang fra dagtilbud til skole. Dermed hjælper vi såvel det enkelte barn, som hele gruppen med at lære skolens rytme og kultur bedre at kende. Der skabes en større fortrolighed med skolens miljø og derved skabes en tryg overgang til skolegangen.

BAKKEHUSET

Mini Rathlou, 0. klasse og 1. klasse holder til i Bakkehuset.

Vi har fokus på at træne de sociale kompetencer og færdigheder, som er nødvendige for at kunne være en del af et forpligtende fællesskab. Børnene skal lytte til hinanden, hjælpe hinanden, søge voksenhjælp, kunne indgå i løsning af konflikter, som man selv er en del af og lære at drage omsorg for hinanden.

JARLINGS HUS

2. klasse og 3. klasse holder til i Jarlings Hus.

Børnene er ved at blive store, og de vil møde andre krav, forventninger og udfordringer. Der er stadig brug for tryghed og omsorg for børnene, som udvikler sig både fysisk og mentalt i forskellige tempi.

De sociale kompetencer hos børnene udvikles ved at bakke op om legeaftaler, støtte og hjælpe i konflikter, have en god dialog samt lytte til børnene og give plads til forskellighed.

ÅBNINGSTIDER

Morgenpasning: “Bakkehuset” for alle børn fra kl. 6.30 og ”Jarlings Hus” åbner kl. 7.00

Skoledage: 12.15 – 17.00 (16.30 fredage)

Ferier/skolefridage: 06.30 – 17.00/16.30 fredage.

Mini-Rathlou: Alle dage fra 6.30 – 17.00/16.30 fredag (april, maj og juni)

SFO har lukket i dagene op til påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, hele juli måned og mellem jul og nytår. Første uge i juli måned vil der være mulighed for tilkøb SFO

ALDERSGRUPPER

SFO modtager børn fra 0.klasse til og med 3.klasse.

Mini-Rathlou er tidlig SFO for de børn, der skal starte i kommende 0. klasse – og er i perioden fra 1. april og frem til sommerferien.

FYSISKE RAMMER

SFO holder til i to huse: Bakkehuset og Jarlings Hus. Ud over de to huse, bruger vi også skolens gymnastiksal, skolens aula og lokalerne til billedkunst, hjemkundskab og musik.

Udendørs bruger vi den store skolegård samt udearealerne omkring skolen med den dejlige bålhytte, klatretræer og hytter. Vi laver gerne mad over bål og i vores pizzaovn. Vi er flittige brugere af vores dejlige nærområde med by, skov og å.

FREMMØDE

Vi fører kontrol med børnenes fremmøde. Børnene krydser sig selv ind, når de kommer i SFO. Klassepædagogen tjekker op på det, hvis børnene glemmer det; og det er vigtigt, at børnene husker at krydse sig ud/sige farvel, når de går hjem igen om eftermiddagen.

PERSONALE

Personalegruppen består af 7 pædagoger – se oversigten over skolens personale her.
Charlotte Kornum er daglig leder af SFO tlf. 29 29 20 99 eller mail char100b@rathlouskolen.com.

SAMARBEJDE SKOLE – SFO

I SFO er der en fast pædagog tilknyttet hver klasse fra 0. til og med 2. klasse. Klassepædagogen er en del af klassens team sammen med lærerne, og hun/han deltager i skole-hjemsamtaler, forældremøder, den årlige hyttetur med mere. I 3.klasse har børnene tilknyttet en kontaktpædagog, der som udgangspunkt ikke har timer i klassen.

Bakkehuset Rathlouskolen

FORPLEJNING

SFO sørger for morgenmad til de morgenfriske børn fra kl. 06.30 – 07.15. Børnene skal selv medbringe frugt eller en madpakke til eftermiddagsmaden (kl. ca .14).

KOMMUNIKATION

SFO kommunikerer via forældre-intra. Vi sender ugebrev ud med de aktiviteter, vi tilbyder børnene. Her giver vi også en aktuel orientering om, hvad der rører sig i SFO’en.

FORÆLDRESAMARBEJDE

Den daglige kontakt med pædagogerne (og børnehaveklasselederne) ligger i mødet, når I henter og bringer jeres barn. Her er der mulighed for kortere beskeder begge veje. Hvis der er udfordringer, som ikke lader sig løse her og nu, skal der aftales et møde, hvor der er ro til en konstruktiv samtale.

UDMELDELSE

Når et barn skal meldes ud fra SFO, skal udmeldelsen ske med én måneds varsel til sekretæren på skolens kontor – tlf. 8656 1844/ eller via mail på skole-intra.