22369
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22369,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

TILMELDING OG PRISER

Her finder du bl.a. information om optagelse, tilmelding og priser.

PRAKSIS FOR OPTAGELSE AF ELEVER

Til nogle klassetrin er der venteliste. Derfor har vi en vedtaget praksis til brug ved optagelse.

 

 1. I 0.-5. klasse optages op til 20 børn. I 6.-9. klasse optages op til 22 børn.
 2. Til ny(e) 7. klasse(r) tilbydes et antal pladser efter dato (tilmeldingsrækkefølge) og søskendestatus, således at hverken drenge- eller pigegruppen må blive mindre end 8/højst 14 ved en ny 7. klasse og 16/højst 24 ved 2 nye 7. klasser. Når børn med søskendestatus er optaget, tilbydes ledige pladser i datorækkefølge til andre på tilmeldingslisten, igen med hensyntagen til ovennævnte drenge/pige fordeling
 3. Ved søskendestatus forstås hel og halvsøskende, som bor sammen, børn hvor forældremyndighedsindehaverne registreret er flyttet sammen, samt børn af fastansatte medarbejdere.
 4. Ved plads i eksisterende klasser optages der elever i løbet af skoleåret efter tilmeldingsrækkefølge og søskendestatus, altid med hensyn til ovennævnte drenge/pige fordeling.

 

Ud over ovennævnte vil skolens ledelse altid kunne lave en pædagogisk og professionel vurdering af, om en klasse har plads til flere elever. Vi ønsker at kunne leve op til de mål og visioner vi har for den enkelte i fællesskabet og nogle gange har klasser brug for tid og ro inden flere elever kan optages selvom der på antal skulle være plads.

Bh.kl. – 5. kl. optages max 20 elever
6.kl. – 9.kl. optages max 22 elever.

TILMELDING

Send en mail til vj@rathlouskolen.com og vi sender en tilmeldingsblanket.
Du er naturligvis også altid velkommen til at ringe til skolen og høre nærmere om muligheden for optagelse. Det kan være en god idé at tilmelde eventuelle søskende samtidig, da vi oplever en vedvarende efterspørgsel til Rathlouskolen.

SKOLEMÆLK OG SKOLEMAD

Her kan du bestille skolemælk til dit barn: skolemaelk.dk

Læsemakker Rathlouskolen

PRAKSIS FOR OPTAGELSE AF ELEVER TIL 0. KLASSE

 

 1. I børnehaveklasserne optages 2 x 20 børn, dvs. maximalt 40 i alt.
 2. Hvis/når der er børn, som var optaget året forinden, men af pædagogiske grunde skal vente, optages disse børn først. En tilmelding kan kun flyttes fra et skoleår til et andet, når det er pædagogisk begrundet.
 3. Dernæst tilbydes et antal pladser efter dato (tilmeldingsrækkefølge) og uanset søskendestatus, således at 10 drenge og 10 piger – incl. børnene under pkt. 2 – er tilbudt optagelse.
  Hvis/når der blandt de på denne måde tilbudte pladser sker frafald, tilbydes ledig plads i datorækkefølge til hhv. drenge/piger med søskendestatus, indtil der er optaget ovennævnte antal drenge og piger
 4. Herefter tilbydes pladser til og med 40 i datorækkefølge til børn med søskendestatus, dog således at hverken drenge- eller pigegruppen må blive mindre end 16/højst 24.
  Når børn med søskendestatus er optaget, tilbydes ledige pladser i datorækkefølge til andre på tilmeldingslisten, igen med hensyntagen til ovennævnte drenge/pige fordeling.
 5. Ved søskendestatus forstås hel og halvsøskende, som bor sammen, børn hvor forældremyndighedsindehaverne registreret er flyttet sammen, samt børn af fastansatte medarbejdere.

 

Ud over ovennævnte vil skolens ledelse altid kunne lave en pædagogisk og professionel vurdering af, om en klasse har plads til flere elever. Vi ønsker at kunne leve op til de mål og visioner vi har for den enkelte i fællesskabet og nogle gange har klasser brug for tid og ro inden flere elever kan optages selvom der på antal skulle være plads.

RESTANCER

Skolen har indført en fast og konsekvent procedure ved manglende betaling. Barnet kan, som en yderste konsekvens, blive udmeldt af skolen. Hvis der opstår et restanceproblem varsles der i 4 tempi. Det bedste er at rette henvendelse til skolen for at få en fornuftig afklaring.

UDMELDELSE

Udmeldelse er 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Gælder både skole og SFO

BETALING OG PRISER

Betaling for skolegang og for SFO foregår over PBS.

Beløbet reguleres årligt ved skolestart og er for 2023/2024 (pr. mdr. i 11 rater):

 • Bh.kl. – 2. kl                   = 1810,-
 • 3. kl – 6. kl.                     = 2020,-
 • 7. kl – 9. kl.                     = 2280,-
 • SFO                                  = 1035,-
 • Klub                                 = 985,-
 • SFO Morgenpasning    = 100,-

 

HYTTETUR OG LEJRSKOLE

Vi har en stærk tradition for hytteture og lejrskoler. Der er forældrebetaling ved disse. Beløbet kan variere alt efter turens indhold, men meldes ud i god tid.

 • Bh.kl. – 4. kl – Hyttetur med 2 overnatninger
 • 5. kl. – Eleverne laver skolekomedie – ingen hyttetur
 • 6. kl. – Hyttetur med 2 overnatninger
 • 7.kl. – Lejrskole på Bornholm med op til 5 overnatninger
 • 8.kl. – Tur til Polen/Auschwitz
 • 9.kl. – Lejrskole i udlandet med 5 overnatninger

 

Skolen anbefaler, at forældrene tidligt i børnenes skoleforløb indleder drøftelser om evt. at oprette en frivillig opsparingskonto til brug ved klassens længerevarende lejrskoleophold. Forældrene har således mulighed for at foretage en individuel opsparing over en længere periode. Det er som udgangspunkt forældrerådet i samar- bejde med klasselæreren, der administrerer opsparingskontoen.

SØSKENDERABAT OG FRIPLADSTILSKUD

I skolepenge og betaling til fritidsordningen ydes søskendemoderation efter gældende regler. Dvs. at for 1. barn betales fuld pris. For 2. barn reduceres prisen med 25%. For 3. barn reduceres med 50%. For 4. barn reduceres med 75 % og for 5. barn reduceres med 100%. Søskenderabat for SFO gælder kun hvis man har flere børn tilmeldt i SFO på samme tid.

Staten yder et mindre fripladstilskud. Ansøgningsskemaer til det statslige fripladstilskud udleveres fra skolens kontor. Tilskuddet er indtægtsafhængigt og udløses normalt i januar måned. Maximum har vist sig at svare til 4 mdr. skolepenge.